G-R86BD5RMJ2
top of page

urbanHIST

urbanHIST management team

Bauhaus-Universität Weimar (BUW)

Prof. Dr. phil. habil. Max Welch Guerra

Professor for Spatial Planning and Spatial Research at BUW

urbanHIST project director, BUW local director

max.welch@uni-weimar.de

Dr. rer. nat. Christiane Kramer

urbanHIST project manager, BUW local coordinator

Please reload

Universidad de Valladolid (UVa)

Prof. Dra. María A. Castrillo Romón

Professor of Town Planning at UVa

UVa local director

mariacr@modulor.arq.uva.es


Prof. Dra. Marina Jiménez Jiménez

UVa local coordinator

marina@arq.uva.es

Please reload

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ)

Prof. Martin Pekár, Ph.D.

Professor in History at UPJŠ

UPJŠ local director

martin.pekar@upjs.sk


Mgr. Katarína Hajduková

UPJŠ local coordinator

katarina.hajdukova@upjs.sk

Please reload

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Prof. Abdellah Abarkan

Professor of Urban Planning at BTH

BTH local director

abdellah.abarkan@bth.se

BSc. Annica Skytt

BTH local coordinator

Please reload

bottom of page